Vanhankylän Ullakon tietosuojalauseke

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vanhankylän Ullakko Designaitta Oy:n aputoiminimi
Tarpojanreitti 6
60200 Seinäjoki
Pasi Varto
Puhelin: 0400 483 794
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

3. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterin tiedot: nimi ja puhelinnumero. Myymälässä maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja. Google Analytics kerää lisäksi käyttäjän ip-osoitteen ja käyttäjän toiminnan verkkosivuillamme.

5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Sähköpostitseja puhelimitse saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenpito asiakkaan kanssa jatkuu tai sopimuksen täytäntöönpaneminen sitä edellyttää. Säilytämme yhteystietoja myös jos yhteydenpidon odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin ostotapahtumien muodossa. Sähköpostitse lähetetyt tiedot säilyvät myös sähköpostissa kunnes siivoamme sähköpostia poistaen vanhimmat viestit.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sähköpostitse, puhelimitse tai käynnillä myymälässä. Tietoja kerätään verkkosivuilta myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja käsittelyyn riippumattomille tahoille. Asiakasrekisterin tiedot ovat ruutuvihossa, jota säilytetään lukitussa kaapissa. Milloin mahdollista, olemme valinneet sähköpostitietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin palveluntarjoajista (sähköpostit, verkkosivujen palvelin) saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Tietoja luovutetaan sopimuskumppaneille ainoastaan mikäli toimitusten ja palvelun tekninen toteutus sitä vaatii.

8. SUOJAUKSEN PERIAATTEET

8.1 MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalista aineistoa voi syntyä myyntitilausten käsittelyn yhteydessä tulosteiden muodossa. Säilytystä vaativat aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn tarpeen ja arkistointiajan päätyttyä.

8.2 SÄHKÖINEN AINEISTO
Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu suojatun SSL-yhteyden ylitse. Pääsy tietoihin edellyttää käyttöliittymään syötettyä käyttäjätunnusta, salasanaa ja riittävät käyttöoikeudet.

Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät ja sopimuskumppanit, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.

Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden toimien avulla. Tietoihin pääsy on rajattu niitä työnkuvassaan tarvitseville henkilöille.

9. TIEDON TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

11. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.